Želáme Vám šťastnú cestu

Vaša platba prebehla v poriadku

Všetky doklady boli zaslané na e-mailovú adresu m.foltynovic@gmail.com

Cestovný doklad môžete

  • Vytlačiť lístok

    Vytlačiť

  • Stiahnuť lístok pre mobil

    Ukázať
    na mobile

Oba uvedené formáty sú platné a môžete sa nimi preukázať sprievodcovi pri kontrole cestovných dokladov. Dodatočná úprava dokladov nie je povolená.