Doplnkové služby

Pes

Preprava psa je možná len 2. triedou

Batožina

(cena 0,50 €)

Bicykel

(cena 1 €)
Viac informácií o doplnkových službách
Tu bude stručný, ale výstižný popis tohoto typu lístka. Napr. že maximálna vzdialenosť, na ktorú možno cestovať, je 210 kilometrov. Cena sa odvíja vzdialenosť, na ktorú možno cestovať, je 210 kilometrov. Cena sa odvíja vzdialenosť, na ktorú možno cestovať, je 210