Voľba miestenky (2 osoby)

IC IC 505 12:50 Nové mesto nad Váhom 24 hod. 17 min.
14:34 Žilina 215 km
Miestenka 1. trieda Zmeniť

Lôžko

Ležadlo

REX REX 523 12:50 Nové mesto nad Váhom 24 hod. 17 min.
14:34 Žilina 215 km
Miestenka 1. trieda Zmeniť

Lôžko

Ležadlo

Cena 2 €